Werkwijze

Hoe gaat De RT juf te werk?

Kennismakingsgesprek

In het gratis kennismakingsgesprek, waarbij uw kind aanwezig is, kunt u aangeven wat uw wensen en die van uw kind zijn. 

En De RT juf kan aangeven of en hoe zij u van dienst kan zijn. 

 

 

Begeleiding

Er wordt altijd gestart met een begeleidingsperiode van twaalf weken. Een les duur t 45 minuten. Uiteraard is verlenging mogelijk.

 

Tussentijdse evaluatie

Na ongeveer zes weken vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. We bespreken samen of we op de goede weg zitten of dat er aanpassingen nodig zijn.

 

Aan het eind van de begeleidingsperiode vindt een afsluitend gesprek plaats. U ontvangt een verslag van het proces en de resultaten.