Screenings

Screening op dyslexie


Wel of geen dyslexie?
Als u twijfelt of uw kind mogelijk dyslexie heeft, dan kunt u een screening laten maken door De RT juf.

Dyslexieverklaring
Om in aanmerking te komen voor een dyslexieverklaring moet uw kind minimaal drie keer een Cito E score hebben behaald op de DMT én er moet minimaal een half jaar extra begeleiding zijn geweest die weinig succesvol is gebleken.

Als beide het geval is kunt u vervolgens op zoek gaan naar iemand die uw kind gaat testen en beoordelen. U wordt doorgaans op een wachtlijst geplaatst. Als uw kind dyslexie heeft krijgt hij een verklaring. Deze verklaring is erg handig, omdat uw kind dan in aanmerking komt voor voorzieningen die het leren vergemakkelijkt. Houdt u er wel rekening mee dat dit een kostbaar onderzoek is die niet vergoed wordt.“Je hebt dyslexie, je bent het niet!”

De dyslexie screening van De RT juf

De screening van De RT juf kost in verhouding niet veel en neemt veel minder tijd in beslag. De test duurt slechts 45 minuten. Dit is minder belastend voor uw kind. En de ervaring is dat kinderen deze test erg leuk vinden om te doen, omdat het geen kennisquiz is, maar de vaardigheid wordt gemeten.

Wacht niet te lang
Als er uit de test naar voren komt dat uw kind mogelijk dyslexie heeft, dan kan er door De RT juf of door school al vast een handelingsplan worden opgezet. Want waarom zou u minimaal anderhalf jaar wachten voordat er eindelijk eens hulp komt? Uiteraard raadt De RT juf u aan om een dyslexieverklaring te krijgen. Ondertussen wordt uw kind geholpen en wordt de leerachterstand ingelopen.


Geen dyslexie, wat dan?

Maar wat als er geen dyslexie wordt geconstateerd? Bij een doorverwijzing bent u veel geld en tijd kwijt en heeft uw kind weinig hulp gekregen waar hij mee verder kan. In principe bent u terug bij af.

De test van De RT juf geeft aan waar dan het mogelijke probleem ligt waardoor uw kind minder presteert. Misschien heeft uw kind een niet goed functionerend werkgeheugen waardoor hij de nieuwe informatie niet goed kan onthouden. Hierover leest u meer onder het kopje “Jungle Memory”.


Bezoek ook de pagina Screening dyscalculie