Allemaal getallen

rekenen de rt juf Als je eens goed om je heen kijkt dan zie je allemaal getallen. Maar wat betekenen nu al die getallen? De ene 50 is de andere niet. De ene keer mag je niet harder rijden dan 50 km per uur en bij een volgende staat een Abraham in de tuin. (Als een man Abraham ziet dan is hij 50 jaar geworden. Vrouwen zien Sara).


Wat doe je er mee?

Het is dan ook belangrijk om te weten wat al die getallen betekenen. Veel mensen, zowel kinderen als volwassenen, hebben moeite met getallen. Je kunt er namelijk van alles mee, maar welke is nu de juiste?

Bijvoorbeeld: je hebt een halve en een kwart liter melk nodig. Hoeveel melk is dat nu bij elkaar? Wat moet je nu doen? Optellen, vermenigvuldigen? En hoe dan?


De tijd

Nog een voorbeeld: bij de bushalte staat dat de bus om 17:23 uur vertrekt. Je hebt een horloge om met wijzers. Hoe laat vertrekt de bus nu? Wel handig als je hiermee kunt omgaan, anders mis je de bus.

Help!

U begrijpt dat getallen een belangrijke plaats innemen in ons dagelijks leven. Het is dan ook belangrijk dat hiermee goed wordt omgegaan. Helaas kan niet iedereen dat. Herkent u dit bij u zelf of bij uw kind, neem dan contact op met De RT juf. Zij kan u verder helpen.

Heeft uw kind last van ernstige rekenproblemen (dyscalculie)? Klik dan
hier voor meer informatie.