Dyscalculie, een zeer ernstig rekenproblemen

Een kleine groep kinderen heeft last van een zeer ernstig rekenprobleem. Deze groep kinderen hebben waarschijnlijk dyscalculie. Heel kort gezegd: dyscalculie is de rekenvariant van dyslexie.

Deze kleine groep mensen heeft in principe altijd extra leerondersteuning nodig. Met name het automatiseren gaat moeizaam, als dit niet geoefend wordt dan gaan de prestaties vaak nog verder omlaag.

Het is dus belangrijk om dit altijd te blijven oefenen. Daarnaast missen mensen met dyscalculie het zogenaamde rekeninzicht.


Leerachterstand

Kinderen met dyscalculie hebben in groep 2 al een E score met Cito rekenen. Dit betekend dat zij in groep 6 al meer dan een jaar leerachterstand zullen hebben, tenzij er vroegtijdig hulp wordt geboden. Dan kan de leerachterstand in ieder geval verminderd worden. Mensen met dyscalculie zullen altijd moeite blijven houden met rekenen.

Dyscalculie test

Vanaf eind groep 5 kan de diagnose dyscalculie worden vastgesteld.
De RT Juf kan uw kind hierop screenen.


Rekenhulp

De RT juf is gespecialiseerd in het begeleiden van kinden met (ernstige) rekenproblemen. Ze is één van de twintig gecertificeerde dyscalculie behandelaars in Nederland.