fv woorden

memory van woorden met f of v

Categorie: spelling

Knip de kaartjes los en je kunt er memory mee spelen. Je kunt ook jezelf overhoren door een plaatje te bekijken, woord opschrijven en het gedrukte woord lezen.

Download

 

weekplanning

Weekplanning

Categorie: algemeen

Met deze weekplanning kun je heel gedetailleerd aangeven wat je moet doen. Als je klaar bent met je taak dan kleur de smiley. Groen als het heel goed ging en rood als je het heel moeilijk/lastig vond. Download

dubbelklanken tweeteken klanken

Dubbelklanken/tweeteken klanken

Categorie: spelling

Het leren van de dubbelklanken is voor veel kinderen lastig. Op deze werkbladen staat een geheugensteuntje en de klanken in blokschrift en in de lusletter. De letters kunnen netjes ingekleurd worden, of er in schrijven.
Download
oe ei ou ui

domino

Domino aai-ooi-oei woorden

Categorie: spelling

Spelenderwijs leren. Met dit dominospel lukt het vast en zeker. De woorden horen bij een plaatje, als je deze combinatie kunt maken dan mag je aanleggen. Lukt dit niet dan moet je een steen kopen. Wie heeft als eerste al zijn stenen op tafel gelegd? Download

memorie

Memorie eeuw-ieuw-uw woorden

Categorie: spelling

De afbeelding hoort bij het woord. Als het woord gedraaid wordt, dan even voorlezen. Om het spel eenvoudiger te maken, kunnen de afbeeldingen bij elkaar gelegd worden en de woordkaartjes apart ervan. Neem nu uit ieder vak een kaartje en kijk of het matcht. Wie heeft de meeste paren? Download