tarieven rt jujf rekenen

Tarieven

Intakegesprek                                                                                                                                                                 Gratis

Kennismakingsgesprek samen met uw kind

 

Onderzoekskosten:                                                                                                                                                         €139,50

oudergesprek, analyse van de gegevens, opstellen handelingsplan, 

nabespreken handelingsplan

Let op! De toetskosten komen hier nog bij.

 

 

Toetsen                                                                                                                                                            per kwartier €13,75

 

Remedial Teaching 45 min.                                                                                                                                                    €40,=

Incl. alle kosten zoals licenties en lesmateriaal

 

Evaluatie                                                                                                                                                                                €55,=

Tussenevaluatie én eindgesprek

 

Dyscalculie / Dyslexie onderzoek                                                                                                                                          €175,=

– voorgesprek

– afname onderzoek

– opstellen verslag

– nabespreken onderzoek

 

Beelddenken: Ik Leer Anders                                                                                                                                                 €279,=

4 begeleidingen van 60 minuten

 

Traject Jungle Memory                                                                                                                                                         €289,=

– uitleg methode

-licentie Jungle Memory

– achtergrond informatie

-begeleiding ouders en leerling

-wekelijks contact van 30 min.

-eindgesprek

 

Leren Studeren: Snel Leren is Leuk Leren                                                                                                                             €289,=

– 4 lessen

-lesboek

-lesmateriaal

 

Hypnose sessie voor kinderen                                                                                                                                               €279,=

– 3 sessies, incl. sessie met een ouder

(2 met uw kind en 1 met de ouder, meestal moeder)