Beelddenken 

“Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.”
Dit is een veel gehoorde uitspraak in mijn praktijk.

De wil is er wel, daar ligt het niet aan. Het is voor een ieder, en voor uw kind in het bijzonder, erg frustrerend als blijkt dat na lang en intensief oefenen er nog steeds geen vooruitgang is gemaakt. Dat een kind een beelddenker zou kunnen zijn, daar wordt logischer wijs niet direct aan gedacht. Slechts een klein percentage van alle mensen is een beelddenker en het zal je kind maar zijn. Beelddenkers denken anders dan woorddenkers (de grootste groep mensen).

En dit heeft niets met intelligentie te maken, wat nog wel eens wordt gedacht. Het belangrijkste verschil tussen beeld- en woorddenkers is, dat beelddenkers vanuit een totaalbeeld de wereld bekijken en woorddenkers bekijken het stapje voor stapje. Geef een beelddenker het eindresultaat en hij vindt zelf zijn weg er naar toe (af en toe wel met wat hulp natuurlijk). Een woorddenker heeft tussenstapjes nodig en belandt dan bij het eindresultaat.

U kunt zich voorstellen dat een kind de weg kwijt kan raken als hij hoort dat hij vandaag de letter /j/ mag leren, morgen de letter /o/ leert en overmorgen de letter /s/. De volgende dag zegt juf dat zij het woord /jos/ hebben geleerd. Een beelddenker wil graag op dag 1 het woord /jos/ weten en vervolgens de deelstapjes aanleren. Dan weet hij waar hij naar toe moet, wat er van hem wordt verwacht.

Helaas voor de beelddenkers is het onderwijs, hoe logisch ook, gericht op woorddenkers. En als je juf dan ook een woorddenker is, dan ... vul zelf maar in.
 

beelddenken de rt juf lelystadTraining’ Ik leer anders’

De RT juf helpt kinderen die een beelddenker zijn. Door middels van de methoden “Ik leer anders” en “Ik denk anders dus ik leer anders” helpt De RT juf kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

De RT juf leert uw kind omgaan met zijn manier van denken. Zij leert uw kind hoe zij moeten leren. De training is gericht op het verbeteren van de leerresultaten op het gebied van spellingsonderwijs, rekenen/automatiseren en het lezen. Ook het leren klokkijken komt aan bod. Tot slot worden er studievaardigheden aangeleerd en leren de kinderen hun werk in te plannen.


Werkwijze:

Uw kind krijgt vier sessies van ongeveer een uur. Het is belangrijk dat vader en/of moeder hierbij aanwezig is omdat er veel informatie wordt gegeven waarmee thuis gewerkt moet worden. Uw kind krijgt zijn eigen werkboek. De informatie uit het werkboek wordt aangevuld met relevante informatie, die aansluit bij het leerniveau van uw kind.

Let op:

De begeleiding is er op gericht om uw kind vaardigheden aan te leren waarmee hij thuis en op school moet gaan oefenen. Vergelijk het met leren zwemmen: uw kind kan ook niet zwemmen na één lesje. Hij moet goed oefenen. Verwacht dus niet van uw kind dat hij na één sessie alles onder de knie heeft. Vertel uw kind dit ook!

In het begin zal het lastig zijn voor uw kind, omdat hij een andere leerstrategie aan leert. Maar heb vertrouwen in uw kind, na wat oefenen zult u zien dat de prestaties gaan verbeteren.